Etter forhandlinger de siste dagene oppretter ledende nordmenn og tyskere et administrasjonsråd, etter initiativ fra Høyesterett. Rådet skal forvalte okkuperte områder og er en erstatning for Quislings kuppregjering. Quisling og hans regjering trer tilbake. (15.04.1940)