Myndighetene har satt i gang en bred pressekampanje mot svarthandlerne. I store oppslag oppfordres folk til å melde fra til politiet straks de får kjennskap til slike ting. «Svarthandleren er rotten som gnager på samfunnet. For ussel vinnings skyld stjeler han av de forsyninger som skulle fordeles på alle. Meld ham til nærmeste politimyndighet», heter det i ett av oppslagene. (26.03.1944)