Quisling har sitt åttende møte med Hitler i hans felthovedkvarter Wolfsschanze ved Rastenburg i Øst-Preussen. Quisling er ledsaget av NS-ministrene Fuglesang, Lie og Whist. Han fremlegger igjen ønsker om selvstendighet, derunder gjenreising av de norske befalsskoler med sikte på senere innkalling av årsklasser til en norsk forsvarsmakt, noe Hitler avslår. I sin egen 7. sans har Quisling skrevet «Führer» som påminnelse om møtet. (Foto: Riksarkivet) (21.01.1944)