Osvald-gruppen utfører en aksjon i Bergen: Et storstilt dynamittyveri og sprengning av et sprengstofflager ved Haukås. (20.01.1944)