Den norske jageren Stord er tilbake i marinebasen Rosyth etter å ha vært involvert i senkningen av det tyske slagskipet Scharnhorst. På bildet ser man Håkon Nilsen flankert av to besetningsmedlemmer fra Storbritannia: morsekoder L. Frost og telegrafist W. L. Catlow. (Foto: Privat/Arkivet freds- og menneskerettighetssenter) (04.01.1944)

Milorg-ledelsen gir Milorg-distriktene beskjed om å begrense rekrutteringen av nye mannskaper. En regner med at organisasjonen nå har omtrent 35 000 mann involvert, og det påpekes at hovedvekten fremover må legges på å bevæpne og utstyre de som står klare. (04.01.1944)

Det ble hugget langt mindre tømmer og ved enn planlagt i 1943. I hele landet ble det hugget bare 3,79 millioner kubikkmeter tømmer, mens pålegget var på 6,3 millioner. Det er hugget bare 1,3 millioner favner ved; bare 62 prosent av pålagt kvantum. Årsakene er mangel på folk og hester, fôr, mat og skotøy, kort driftssesong og dårlige føreforhold. (04.01.1944)