Ifølge en forordning fra Næringsdepartementet blir det innført fullstendig rasjonering av jern og stål. Ifølge denne kan departementet gripe regulerende inn i bedriftenes produksjon og blant annet innsette forbud mot å bruke jern og stål til bestemte formål. (03.01.1944)

Et nytt poststempel, med Nasjonal Samlings nye motto «Mot lysere tider» og partiets emblem solkorset, er tatt i bruk fra nyttår. Stempelet skal brukes på alle brevpostsendinger. (03.01.1944)

Sipo-sjefen i Oslo varsler Sipo-kommandørene i Bergen, Trondheim og Stavanger om at en fangetransport til Tyskland er nært forestående. Det gis beskjed om at man straks skal undersøke om noen av fangeleirene har fanger som kan sendes sørover. I så fall skal fangene være transportert til Oslo innen 6. januar klokken 24. Årsaken er at den tyske krigsindustriens behov for arbeidskraft er umettelig; slavearbeidere dør i tusenvis, så nye arbeidere må skaffes. Sipo-sjefen får imidlertid dårlig respons på sin anmodning: Kommandørene i Bergen, Trondheim og Stavanger legger ikke sin sjel i å få avgårde flere fanger på så kort varsel. (03.01.1944)