Bedrifter får mulighet til å dyrke tobakk til sine ansatte. De må da opprette kontakt med en bonde som må søke myndighetene via jordstyret om tillatelse. (21.01.1944)