NS-minister Riisnæs skriver et brev til SS-general Gottlob Berger i Berlin og foreslår tvangsmobilisering av fem årsklasser, omtrent 75 000 mann, til kamp mot Sovjet. Quisling planlegger å legge dette frem for Hitler i et nært forestående møte. (17.01.1944)