Fenrik i Jegerkorpset og områdesjef i 131. Milorg-distrikt, Hans John Haner, dør i Natzweiler. Han ble arrestert i februar 1943 og satt et års tid på Grini. (15.01.1944)

En hovedstadsavis melder om at industrien nyttiggjør brukt emballasje: Det er nå innsamlingssentraler for papir- og pappemballasje i de fleste byer. (15.01.1944)