Luftvernsjefen i Ålesund, politimester Håkenrud, innfører skjerpede reaksjonsformer overfor dem som ikke har tilfredsstillende blending. Tre familier har således fått strømmen avstengt. (29.01.1944)