Et mindre parti appelsiner ankommer Ålesund. Det utdeles kun ett kilo til hvert barn i alderen null til tolv år mot klipp i rasjoneringskortet. (10.01.1944)