Edvard Munch er død i sitt hjem Ekely, 80 år gammel. Han testamenterer sine etterlatte kunstverk til Oslo kommune; disse er kalkulert til en verdi av 5,5 millioner kroner. Kunstneren begraves på Statens og Oslo kommunes regning. (23.01.1944)