Quisling har sitt åttende møte med Hitler i hans felthovedkvarter Wolfsschanze ved Rastenburg i Øst-Preussen. Quisling er ledsaget av NS-ministrene Fuglesang, Lie og Whist. Han fremlegger igjen ønsker om selvstendighet, derunder gjenreising av de norske befalsskoler med sikte på senere innkalling av årsklasser til en norsk forsvarsmakt, noe Hitler avslår. I sin egen 7. sans har Quisling skrevet «Führer» som påminnelse om møtet. (Foto: Riksarkivet) (21.01.1944)

Bedrifter får mulighet til å dyrke tobakk til sine ansatte. De må da opprette kontakt med en bonde som må søke myndighetene via jordstyret om tillatelse. (21.01.1944)