På østfronten må divisjon Nordland trekke seg tilbake mot Narva. Russerne har brutt igjennom ringen rundt Leningrad og angriper på bred front. Tredje bataljon av regiment Norge kastes nå inn i harde kamper. Bare få slipper uskadd tilbake fra Narva. Seksten mann klarer å slå seg gjennom, resten faller eller blir tatt til fange. (25.01.1944)