Salget av lomper er unntatt fra rasjoneringsordningen: De kan selges uten klipp av brødmerker. Dermed er de en kjærkommen tilvekst til brødrasjonen. (03.12.1943)

På Tollboden i Oslo ekspederes daglig omkring 200 julepakker fra utlandet. Det er streng kontroll ved utleveringen, siden det har hendt at ikke rette vedkommende har kommet med følgebrev. (03.12.1943)

Medisinerstudent og etterretningsagent for Milorg, Nils Zachariassen (27), blir angitt og, etter forsøk på pågripelse, skutt og drept i Slottsparken. (03.12.1943)

Forfatter, dikter, aktivist og krigskorrespondent Nordahl Grieg (41) mister livet når et bombefly blir skutt ned under et bomberaid mot Berlin. Han har hele tiden hatt et ønske om å betrakte krigshandlingene på nært hold for å formidle dette til nordmenn som er stasjonert i USA, Canada, Island og Jan Mayen. Det britiske flyvåpenet lar han være med på bombetokt, men flyet blir skutt ned og alle åtte om bord omkommer. Omtrent 90 av de rundt 1000 britiske flyene som har satt kursen mot Berlin dette døgnet blir skutt ned. I april og mai 1940 deltok han som vaktmannskap under gulltransporten fra Oslo til Tromsø. I løpet av reisen skrev han blant annet diktene «Kongen» og «17. mai 1940». Han skrev også diktet «Til ungdommen» i 1936. (02.12.1943)

Reichsführer SS, Heinrich Himmler, er opprørt over studentaksjonen og Terbovens fremgangsmåte. Han frykter at aksjonen får følger for planene om å verve 40 000 – 60 000 nye frivillige i Norge. I Joseph Goebbels notater kan man lese at Terboven «igjen har opptrådt som en utpreget bølle». (02.12.1943)

Svensk presse og den svenske regjering fordømmer studentaksjonen i Oslo. Flere svenske aviser skriver at det er en tragedie at svenskene passivt er tilskuere til at norske studenter skal sendes til Tyskland. Den svenske regjeringen protesterer direkte overfor den tyske minister i Stockholm, men protesten tas meget unådig opp av Hitler: Den avvises på det skarpeste. Protestene i Sverige fortsetter imidlertid med lærere og studenter som tar til gatene i fakkeltog. (02.12.1943)

NTB spør minister for næringslivets krigsinnsats, Alf L. Whist, om hvorfor det er så påfallende lange køer ved Vinmonopolets utsalg i Oslo i disse dager. Whist svarer: «Først og fremst skyldes køene frykt for at brennevinskortene kan bli inndratt som følge av de siste sabotasjehandlinger.» Det understrekes at dersom det ikke inntreffer flere sabotasjeepisoder i hovedstaden, vil kortene neppe bli inndratt. (02.12.1943)

Skottlandsbrigaden flyttes til Stirling-området. Treningen blir samtidig intensivert, og de fleste mannskaper blir kjørt gjennom svært realistiske «Shock Assault Courses» der det blir brukt skarp ammunisjon. (01.12.1943)

Luftvernsjefen gjør oppmerksom på at alle forsamlingslokaler i Oslo skal ha godkjente tilfluktsrom for det største antall mennesker som kan være forsamlet på slike steder. Kinoene har tilfluktsrom for dem som er i salen, men ikke for dem som står i køer utenfor. (01.12.1943)