Luftvernsjefen gjør oppmerksom på at alle forsamlingslokaler i Oslo skal ha godkjente tilfluktsrom for det største antall mennesker som kan være forsamlet på slike steder. Kinoene har tilfluktsrom for dem som er i salen, men ikke for dem som står i køer utenfor. (01.12.1943)