NS-minister i Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, er innvilget permisjon av Quisling for å tjenestegjøre ved østfronten i julen og den nærmeste tiden etter årsskiftet. (15.12.1943)