Åtte mann legger ut på en vandring fra ytre Nord-Trøndelag til svenskegrensen, en strekning på 400 kilometer. Blant de åtte er fem jugoslaviske krigsfanger som har levd i dekning i lengre tid etter å ha rømt fra en leir på Ørlandet. Den ellevte dagen når de grensen etter å ha gått de to siste døgn uten mat. (19.05.1943)