«Oslo kommune er nå en av landets større jordbrukere», melder en hovedstadsavis. 250 nye familier er i år tilgodesett med parseller. (15.05.1943)