Tobakksrasjonene blir ytterligere redusert fra 1. juni, og de ulike omsetningsleddene skal underlegges sterkere kontroll. Det kan tildeles 100 gram tobakk eller 80 sigaretter til hver mann og 20 sigaretter til hver kvinne for en periode på 38 dager. (10.05.1943)