Etter de siste dagers avklaringer i Sverige, sender Milorgs sentralledelse (SL) ut et direktiv om opprettelse av Bedriftsorganisasjonen (B-org) som skal stå under Forsvarets Overkommando gjennom SL. Det skal opprettes selvstendige grupper i alle større bedrifter, der det skal drives stille sabotasje, men også forberedes nedstengning av produksjonen ved alliert invasjon. I tilfelle tysk tilbaketrekning, skal man søke å hindre at tyskerne klarer å ødelegge bedriftene. Også Jernbaneorganisasjonen (J-org) er under dannelse. Dens spesialitet skal være å dirigere tyske jernbanevogner inn på feil bane, slik at reservedeler og liknende kommer på avveier. (10.05.1943)