Møtet mellom Milorg og Forsvarets Overkommando i Sverige har vært vellykket: «Det ble et velsignet møte», sier Jens Christian Hauge. Han drar hjem til Norge med en omfangsrik protokoll. Det legges opp til en mye mer aktiv hjemmefront, der man nå ber om å få tilført større mengder våpen. Det er også bestemt at Milorgs råd og Sentralledelsen skal lede oppbyggingen av de væpnede organisasjoner, men Forsvarets Overkommando skal ha kommandomyndighet og avgjøre om, når og hvordan styrkene skal settes inn i kamp. Distriktssjefene kan ikke lenger igangsette aksjoner på egen hånd, uten godkjennelse fra Milorg-ledelsen. (09.05.1943)