MS Corneville av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Table Bay til Takorandi. Alle om bord overlever i livbåtene. (09.05.1943)