Tjæremangelen er stor, og Statens generatorstyre håper å produsere 10 000 tonn tjære i løpet av året. Især Trysil-stubbene er overmåte fine og tjæreholdige. Tjæren går til impregnering av båter, fiskegarn, tauverk og liknende samt til ski- og skosmurning, gummifremstilling og takpapp. (03.05.1943)