Den norske 330-skvadronen, som i februar ble flyttet fra Island til Oban i Skottland, har nå ti fly av typen Short Sunderland til disposisjon. Personellstyrken består av mer enn 335 mann, hvorav rundt 84 er briter. Svadronens aksjonsradius dekker det meste av Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Bildet viser skvadronen i oppstilling i Oban. (03.05.1943)