De tre bergenserne Gustav Gjertsen, Alfred Offerdahl og Mons Rasmussen dømmes til døden. Alle ble arrestert under et forsøk på å flykte til England. Gjertsen har også deltatt i illegalt arbeid og hjulpet andre til å flykte fra landet, så han får to dødsdommer. Ingen får omgjort dødsdommene, og de blir skutt senere i januar. (09.01.1942)

En Oslo-avis melder at forretningene i byen har nok sjokolade å selge, men at få har nok merker å kjøpe for. (09.01.1942)

Oslo har inngått kontrakt om et kriselager på 800 tonn kålrabi, for å drøye potetbeholdningene. Det forhandles om kjøp av 2200 tonn kålrabi til. Gårdsbruk under fem dekar er pålagt å dyrke nok poteter og grønnsaker til eget behov. Det er forbudt å bruke poteter til dyrefôr. (09.01.1942)

Justisdepartementet utferdiger et tillegg til ekteskapsloven: Det kan gis adgang til å søke skilsmisse for den av ektefellene som har blitt igjen i Norge etter at den andre ektefellen har tatt tilhold i utlandet eller er blitt fradømt norsk statsborgerskap. (09.01.1942)

Sekretær Paul Kvamme fra Bergen blir arrestert etter å ha redigert illgale aviser. Han dømmes til døden ved tysk krigsrett. (08.01.1942)

Blikkenslager Karl Hjalmar Hansen og sønnen Magne fra Høyanger blir arrestert i verkstedet på Sæbøtangen mens de lytter på radiosending fra London. Hansen er aktiv i motstandsbevegelsen og har gjemt våpen i veggene i verkstedet, men disse våpnene blir ikke oppdaget av tyskerne. Begge sendes til Bergen kretsfengsel og deretter til Grini, før de overføres til Sachsenhausen. Karl Hjalmar dør der 13. april 1943, mens Magne overlever. (07.01.1942)

Brenntorvproduksjonen i Norge er økt sterkt og dekker nå 10 prosent av det normale kull- og koksforbruket. For 1941 er produksjonen beregnet til omtrent 2 millioner kubikkmeter. Rogaland har økt produksjonen mest. (07.01.1942)

Tre sivile blir drept og flere blir såret i et flyangrep mot Nordnes i Bergen. En del bygninger påføres skader. (07.01.1942)

11 fly fra Royal Air Force angriper Sola flyplass som indirekte støtte til Operasjon Kitbag i Florø. (07.01.1942)

Etter at Operasjon Kitbag mot Florø ble avblåst i desember, forsøker britene på nytt. Målet er å senke skipstonnasje. Destroyerne HMS Intrepid og HMS Inglefield forlater Scapa Flow og finner denne gangen innseilingen til Florø. De har en enkel seilas inn, ettersom alle fyrlykter i den indre farleia er tent. For å sikre videre trygg navigering innaskjærs, har de med seg to norske loser: Harald Madsen og L. Kinn. Når fartøyene ankommer Florø, åpner de kanonild mot båter som ligger til kai og bygninger i havneområdet. I tillegg senkes et fartøy som ligger utenfor Florø. Fra tysk side møter ikke britene annen motstand enn litt maskingeværild. Begge fartøy returnerer uhindret til Scapa Flow. (07.01.1942)

Jøden David Wolfsohn og kommunisten Olav Sverre Benjaminsen blir arrestert for å ha lyttet til engelske radiosendinger og for å ha spredd illegale nyheter på en kafé. Begge blir fengslet på Falstad. (06.01.1942)

Oslo Indremisjon har fått inn et stort utvalg skotøy. Innleverte skopar utdeles i dag til trengende. (06.01.1942)

De 700 stemplene med “J” er ferdig produsert hos Johs. Krogstie A/S, Stempelfabrik & Gravøranstalt, og stempelfabrikanten sender regning på 67 øre per J, i alt 469 kroner, til Politidepartementet. Norske jøder må snart stemple “J” i passet sitt. (05.01.1942)

En mann fra Kirkenes dømmes til døden av tysk krigsrett for spionasje for Sovjetunionen. En annen Kirkenes-mann idømmes 10 års tukthus. (05.01.1942)

BAKGRUNN, vinteren 1941/1942: For andre år på rad er det en meget streng vinter. Etter nyttår har en kuldebølge lagt seg over hele Nord-Europa. Overalt noterer man rekordlave temperaturer, og mange steder på Østlandet kryper temperaturen under -30 grader. Folk i Stavanger, Bergen og Trondheim mener at januar er den kaldeste i manns minne. Med kulden går samferdselen i stå: Antall togavganger reduseres til et minimum for å spare på kullreservene. I Sør-Norge fryser noen fjordarmer til. Noen forsyninger av mat og brensel kommer ikke frem, og ofte må matvarer lagres på steder hvor kulden ikke får for godt tak; kulden kryper ned i mangt et kjellerhull som i alle år har vært frostfritt. Poteter og grønnsaker fryser, så de blir nærmest uspiselige. Likevel må man pent servere “poteter med frostsmak”; det er forbudt å gi dem til dyrene, og å kaste dem kommer selvsalgt ikke på tale. Også mange vannledninger fryser; på gårdene må mange bønder kjøre vann til dyrene. I mange distrikter innfører man strømrasjonering, med utkobling et par ganger i døgnet. Bergenserne er særlig ille ute, det begynner å bli stor mangel på mat og brensel. Avisene oppfordrer hver dag til å spare på strøm, gass og vann, og kraftforsyningen lider under lite nedbør. (04.01.1942)

Operasjon Cheese: SOE og Linges kompani gjør sitt første flydropp i Norge. Odd Starheim (bildet), som har vært SOE-agent i området tidligere, blir droppet i Vest-Agder sammen med en radiooperatør og -sender. Gunvald Tomstad, som opererer som dobbeltagent og er fører for det lokale NS-laget, skal drive senderen for de allierte. (02.01.1942)

Av forsyningsmessige grunner planlegges det en redusering av forbruket av spiritus og brennevin til medisinsk bruk. Innenriksdepartementet begrenser dermed legers og dyrlegers rett til å rekvirere reseptblokker til to blokker per år. Bestemmelsen trådte i kraft fra årsskiftet. (02.01.1942)

Det meldes at Oslo Sporveier i 1941 befordret 21,3 millioner flere passasjerer enn året før. Trikketrafikken økte med 25,7 millioner og busstrafikken ble redusert med 4,5 millioner. (02.01.1942)