MB Fram går fra Hardanger med tre personer om bord. Målet er Shetland. Etter gjentatte motorproblemer blir båten den 1. mai oppdaget av en britisk minesveiper som tar den inn til Scapa Flow den 2. mai. (27.04.1942)