De første arresterte lærerne sørfra ankommer Kirkenes med DS Skjerstad, 499 i tallet. De plasseres i fangeleiren Stalag 322 på Elvenes, og herfra blir de etter hvert utplassert i forskjellige arbeidsleire. (28.04.1942)