Meldal sykehjems bestyrer har gjort det kjent at sykehjemmet trenger 300 kilo tyttebær til vinteren, men det er intet å få kjøpt. Nå tar man til orde for at bygdefolk bør dra ut i skogen og skaffe sykehjemmet bær til vinteren. (19.09.1942)

MS Olaf Fostenes av Haugesund blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Liverpool til Halifax. Besetningen på 36 berger seg i to livbåter og setter kursen for Newfoundland. Etter ni døgn blir båtene observert av fly og kort tid etter tatt opp av en britisk destroyer. (18.09.1942)

Rørlegger Sigurd Peder Hansen fra Oslo blir henrettet i Trondheim. Han har fått tre dødsdommer av SS- und Polizeigericht Nord for sabotasje, drap og våpenlager. Han har som medlem av Osvald-gruppa drevet sabotasje mot hangarer og fly på Værnes og deltok i sabotasjen mot Statspolitiet i Henrik Ibsens gate i Oslo. Hans kone, Rigmor Hansen, ble arrestert samtidig som Sigurd og blir utsatt for så hard tortur på Grini at hun dør senere i høst. (18.09.1942)

NS-myndighetene gjeninnfører dødsstraffen i Norge. Dette gjelder for visse ondartede forbrytelser, i henhold til lov om tillegg til straffelovgivningen av 1929 som er utferdiget av Justisdepartementet. For en del andre forbrytelser, blant annet tyveri og ran, er strafferammene satt opp. I løpet av krigen kommer 19 personer til å bli henrettet etter norsk dom. (18.09.1942)

Shetlandsfarten: MS Svalen avgår fra Selvær i Nordland med åtte personer om bord, deriblant to kvinner og to barn. De ankommer Shetland den 22. september. (17.09.1942)

Hans Heinrich Lammers, sjefen for Rikskanselliet i Berlin, skriver i et skarpt brev til Quisling en gjentakelse av det han skrev i et brev av 22. juni: Hitler vil, så lenge krigen varer, ikke vite av forhandlinger eller tiltak som angår den endelige ordning av de tysk-norske forhold etter krigen. Heretter skal Quisling henvende seg til rikskommissær Terboven vedrørende alle politiske spørsmål som angår Norge. Quisling skal sørge for at dette respekteres også innenfor NS. Det er med andre ord slutt på den tiden hvor Quisling kan gå direkte til Hitler med sine synspunkter, og han erkjenner nå at hans planer om et riksting må oppgis. (17.09.1942)

Dekksmann Rudolf Johannessen fra Florø, som gjør tjeneste for den norske marinen i England, blir syk og dør på det norske sykehuset i Liverpool. (17.09.1942)

Kvartermester i flyvåpenet, Skjalg Tormod Liljedal fra Kirkenes, omkommer når sjøflyet hans styrter på Island. Han gravlegges i Reykjavik. (17.09.1942)

DS Inger Elisabeth av Bergen blir torpedert og senket av en tysk ubåt i St. Lawrencebukta. Skipet går ned på fem minutter og 23 overlevende kommer seg til land. To nordmenn og en ire omkommer. (15.09.1942)

Soldatene om bord på ubåten Junon, som skal utføre kommandoraidet mot kraftstasjonen i Glomfjord, blir landsatt med gummibåt i Bjærangfjorden. Planen var egentlig å landsette dem ved Kunna, nord for Ørnes, men de to karene fra Kompani Linge mener ruten til kraftstasjonen vil være strengt bevoktet, så den kanadiske kapteinen går med på å gå i land i Bjærangfjorden og ta seg til fots over fjellet til Glomfjord i stedet. (15.09.1942)

Organisert innsamling av matavfall starter i Ålesund. Alle huseiere, hotell, kaféer, torghandlere og fiskepakkhus skal ha egne dunker til dette. Om sommeren blir disse tømt to ganger i uka, om vinteren én gang. Kjøringen skjer i kommunens regi, og det er griseholdere i byen som mottar avfallet til fôr. (15.09.1942)

En kjøpmann i Drammen har solgt “urasjonert kaffe” for 60 kroner per kilo og er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel. (15.09.1942)

Det kommer formelle bestemmelser om romoppvarming før vinteren. Temperaturen i vanlige oppholdsrom og skoler i vinterhalvåret skal ikke overstige 18 grader, i butikker 15 grader og i soverom 10 grader. Husstander på inntil fire medlemmer kan varme opp ett oppholdsrom, husstander på fem eller flere medlemmer to rom. (15.09.1942)

Lingekarene Bugge og Mathisen har kommet seg over til gården Urvolden ved Tosenfjorden etter aksjonen ved Majavatnet. Lokalbefolkningen blir mistenksomme, men de får overnatte i et uthus og går for å snakke med folkene på gården morgenen etter. Der venter lensmann Arnold Fossem og lensmannsbetjent Alf Skogmo, som blir skutt av Lingekarene når de tar frem håndjernene. Det er en tragisk misforståelse: Det viser seg at hverken Fossem eller Skogmo er nazister; den ene er sågar aktiv i motstandsbevegelsen. Lensmannsfolkene på sin side hadde ikke annet å gjøre enn å gå til anholdelse da de ble tilkalt, og Lingekarene innså at de var ferdige dersom det dreide seg om protyske lensmannsfolk, som det er mange av under krigen. (14.09.1942)

Nå er tiden inne til å gå på kråkejakt, heter det i en appell fra Bergen Jeger- og Fiskerforening. Kråke er en delikatesse, og nå er den fetest. Det er folk som har tjent opptil et halvt tusen kroner på kråkefangst. (14.09.1942)

BAKGRUNN: Etter flere jødearrestasjoner den siste tiden, blir spørsmålene om flukt ganske tydelig for flere nordmenn med jødisk bakgrunn, fordi konkrete advarsler begynner å komme. Sosiolog og motstandsmann Arvid Brodersen, som har tett kontakt med tyske offiserer og motstandere av nazismen etter sin studietid i Tyskland, har fått hemmelig informasjon overlevert fra majorene Theodor Steltzer, Frithjof Hammersen og grev Helmuth James von Moltke. Moltke var også den som informerte den norske motstandsbevegelsen/London-regjeringen om Wannsee-konferansen i januar. Gjennom disse kanalene bringer Brodersen forvarsler om deportasjon av jødene videre til hjemmefrontens ledelse og Jens Christian Hauge. Moltke kan ikke gi noen bestemt dato for når deportasjonene skal skje, men han kommer fysisk til Oslo for å advare nå i september. (13.09.1942)

49 år gamle Karl Gustav Sørensen fra Mandal omkommer når et amerikansk skip blir bombet i senk av tyske fly i Nordishavet, på reise fra Amerika til Sovjet. Man klarer imidlertid aldri å finne ut hvilket skip han var på. Han etterlater seg sin svenske kone Anna, som han giftet seg med i New York i 1921. (13.09.1942)