Under angrepet fra den britiske flystyrken blir det skutt luftvernild fra flere steder i Trondheim. På Tempe går luftvernilden så lavt at den gjør skade på ni hus. Én mann blir drept og flere såret. (27.04.1942)