DS Svanholm av Haugesund bombes i senk ved Tustna. Vraket heves senere av Norsk Bjergningskompani, repareres og får det nye navnet DS Bjergfin. Skipet blir senket på nytt i januar 1945. (28.04.1942)