Fylkesmannen meddeler at Oslo og Aker ikke kan regne med å motta importert brensel kommende vinter. Behovet for ved anslås til 700 000 favner. Senere ventes det detaljerte bestemmelser om romoppvarming. (05.08.1942)

Lykkespill om penger er forbudt, men pokerspill om penger har bredt om seg mange steder i landet. På løkkene i Oslo, langs Mjøsa og mange andre steder spilles det hardt i disse sommerdager, og ofte til langt på natt. Politiet advarer – og griper også inn. På Hamar taper en mann 1400 kroner i løpet av én natt. Ulovlig omsetning av brennevin og tobakk i tilknytning til pokerspill blir rapportert. I Kristiansund er det innbrakt 30 pokerspillere til politistasjonen, og kort og penger er beslaglagt. Fra Skien, Gjøvik og andre byer meldes det om liknende razziaer. (05.08.1942)

MT Havsten av Tønsberg blir torpedert av den tyske ubåten U160 på reise fra Freetown til Trinidad i ballast. Andremaskinist Haakon Stene omkommer, mens kaptein Gjert Olsen og en britisk telegrafist tas til fange. Resterende mannskap når land med livbåter ti dager etter. Skipet holder seg flytende i noen dager, før den italienske ubåten Tazzoli sender det til bunns. (04.08.1942)

En 20 år gammel kvinne blir arrestert på Bardufoss fordi hun har forsøkt å stikke tobakk til sovjetiske krigsfanger. Mange nordmenn kommer til å forbarme seg over krigsfanger ved å gi dem både mat og tobakk gjennom okkupasjonstiden. (04.08.1942)

Det opprettes egen kvinneavdeling i Falstad fangeleir. De isoleres på loftet i hovedbygningen. Avdelingen styres av tyske, kvinnelige”vaktmesterinner”, blant andre Frida Partenheimer og Maria Robbe. Etter hvert får kvinnene arbeidsoppdrag i vaskekjelleren, på kjøkkenet og i skredderverkstedet, og slik oppstår noe kontakt med de mannlige fangene. (04.08.1942)

Ordføreren i Nes på Romerike har sendt en henstilling til fylkesmannen om at det blir gjort kort prosess med alle de taterfølger som gjester bygdene. De driver etter sigende illegal handel i stor målestokk og stjeler med seg det de kommer over. “Folk er aldri trygge på disse fantefølger, og det er på tide at deres virksomhet blir stoppet”, skriver ordføreren. En god del vanlige omstreifere er også ute på farten, skal en tro rapporter fra bygdene. (04.08.1942)

Den britiske ubåten HMS Saracen senker den tyske ubåten U335 omtrent 300 kilometer nordvest for Bergen. 43 blir drept og én overlevende blir tatt til fange av britene. (03.08.1942)

Som resultat av knapphullaksjonen, blir blomsterforretninger i Mjøsbyene beordret stengt i tre dager. Avisene får også strengt forbud mot å skrive noe om demonstrasjonene. Bergens- og Trondheimspressen formidler at “de innleverte radioapparater for alltid blir beslaglagt” på grunn av dagens aksjon for “det flyktede kongehus”. (03.08.1942)

Statsminister Nygaardsvold taler til kongen i London. Han peker på at til tross for de sterke republikanske strømninger ved århundreskiftet, har kong Haakon kanskje mer enn noen annen norsk monark vunnet folkets tillit og kjærlighet.

(03.08.1942)

Kong Haakon blir hyllet med et folketog i Hyde Park i London. Kronprinsesse Märtha har kommet fra USA for å feire kongens 70-årsdag. Norske militæravdelinger, sjøfolk og ellers alt av nordmenn i verdensbyen defilerer foran kongen. Toget går ned til Albert Hall, der omkring 5000 fremmøtte er samlet til festmøte i amfiteateret. (03.08.1942)

Eksilregjeringens informasjonsavis i London, Norsk Tidend, gir ut et festnummer med lykkeønskninger til kongen. I en hilsen fra hjemmefronten beskrives kongen som “den personlige inkarnasjon” av kampen for Norges frihet og “samlingsmerket for alle nordmenn”. “Derfor er han i dag hatet av Norges fiender. Derfor er han i dag elsket av alle nordmenn”. (03.08.1942)

Mange følger den foreslåtte parolen om å bære en blomst i knapphullet under kong Haakons 70-årsdag. Folk samler seg i Studenterlunden og på Karl Johans gate i Oslo. Hirden ser seg nødt til å gripe inn, ved at de plukker blomster fra forbipasserende, og politiet arresterer flere hundre personer over hele landet for å ha blomst i knapphullet. De fleste slipper unna med en bot, men enkelte havner på Grini, Ulven og andre fangeleire. Enkelte blir sittende inne til krigens slutt. Landets blomsterforretninger har rekordomsetning av nelliker og andre blomsterslag denne dagen. På bildet splitter ridende politi folkemassen som feirer kongens 70-årsdag ved Nationaltheatret. (03.08.1942)

Slagskipet Tirpitz har forlatt Fættenfjorden innerst i Trondheimsfjorden og stasjoneres ved tyskernes marinebase i Bogen i Ofoten for å utgjøre en større trussel mot allierte konvoier. Her skal skipet bli liggende til langt uti oktober. Jack Holmlund avbildes i en fraktebåt i Bogen med Tirpitz i bakgrunnen. (02.08.1942)

Bærplukking er for folk flest et vesentlig tilskudd til kostholdet. Norges Bærlag har fått reservert et parti spisesjokolade som skal deles ut til bærplukkere. De som plukker og leverer minst 25 kilo bær til godkjente mottakere, får anledning til å kjøpe to plater spisesjokolade, hver på 40 gram. I Telemark blir det utdelt pengepremier fra 25 kroner og nedover til de beste plukkerne blant skoleelevene. Men bærplukkingen er på den annen side strengt regulert. Det er, som i fjor, strengt forbudt å plukke kart, og ingen har lov til å begynne å plukke før den fastsatte dagen for de ulike bærslagene. Politi og lensmenn har fått streng beskjed om å slå ned på kart-plukkere. Mange blir knepet og bøtelagt. Profesjonelle bærplukkere kan bare levere til godkjente mottakere, mens detaljister bare kan selge til forbrukere innen sitt omsetningsdistrikt. Til hver forbruker kan man selge inntil to kilo bær av hvert slag. De fleste plukker dog til eget behov, så det er svært lite bær som kommer på markedet. (02.08.1942)

To tyskere kommer trampende inn i Erling Berg Pedersens hjem og arresterer ham. Han er en av redaktørene i den illegale avisen Patrioten. Han sendes til Grini og senere til konsentrasjonsleiren Natzweiler i Frankrike. Pedersen blir fratatt både giftering og lommeur. I mai 1945 kommer han hjem til Norge igjen, men med en naken ringfinger. Gifteringen og lommeuret blir imidlertid levert tilbake til familien og Pedersens datter Marit i 2012. (01.08.1942)

Den illegale avisa Fritt Norge omtaler kong Haakons nært forestående 70-årsdag på forsiden, med følgende oppfordring: “Alle gode nordmenn hedrer kongen på hans fødselsdag ved å bære en frisk blomst i knapphullet.” (01.08.1942)

Roald Dahl, som siden april har virket som assisterende flyattaché hos den britiske ambassaden i Washington, får sitt første trykte verk utgitt i Saturday Evening Post. “Shot Down Over Libya” skildrer krasjlandingen hans i ørkenen i september 1940. Det er forfatteren C. S. Forester som har oppfordret Dahl til å skrive noe fra tiden som kampflyver som også kan brukes som propaganda for britene. Dette blir starten på et forfatterskap som inneholder både barnelitteratur og noveller for voksne. (01.08.1942)

I Skien avsløres et omfattende ulovlig salg av margarin, hvor praktisk talt alle fylkets ca. 140 kolonialkjøpmenn er involvert. Det dreier seg om omtrent 30 000 kilo margarin som er solgt uten anvisning. Det er foreløpig utstedt forelegg mot seks kjøpmenn. I én enkelt kommune er 20 forretninger innblandet. Hovedmannen, en margarinagent, blir dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og fradømt retten til å drive agentvirksomhet i ett år. (01.08.1942)