Statens Filmdirektorat blir opprettet med regissørveteran og filmprodusent Leif Sinding som direktør. Under hans ledelse skal den norske film- og kinobransjen kontrolleres og styres innholdsmessig og forretningsmessig av departementet. (01.01.1941)

Tyskerne igangsetter overgang fra Utrykningspolitiet til Statspolitiet (Stapo). Styrken skal være et væpnet politisk politi, som settes inn mot politiske forbrytelser, flyktninger, spionasje, sabotasje og væpnet motstand. (01.01.1941)

Eksilregjeringens vedtak om tvungen verneplikt blant nordmenn på britisk område iverksettes. (01.01.1941)

Forsvarsdepartementets etterretningskontor blir opprettet i London. I samarbeid med Secret Service skal det lede virksomheten hemmelige agenter driver i Norge. (01.01.1941)

Terboven gir ordre om å opprette et tysk teater i Oslo: Deutsches Theater. Teateret opprettes som et ledd i arbeidet med å «vinne det norske folk» for Hitler. (01.01.1941)

I Bodø har innbyggertallet sunket fra 6 283 til 3 576 etter bombingen i mai. 718 beboelseshus har blitt til 338. Bodø blir også en av byene som får tilsendt mange svenskehus. (01.01.1941)

NS’ rikspoliti griper inn overfor de ansatte på politikammeret i Kristiansand, men 67 av 70 nekter fortsatt å tilbakekalle sin protestoppsigelse. Politimester Rynning-Tønnesen blir arrestert og senere sendt til Tyskland. (01.01.1941)

1. januar innebærer at den siste rest av demokrati forsvinner i det tysk-okkuperte Norge. Det er slutt på det folkevalgte kommunale selvstyret, og det NS-styrte departementet utnevner nye ordførere og varaordførere. De ulike fylkesmenn oppnevner et råd av formenn i samråd med NS og nyutnevnte ordførere. Noen nekter å bli oppnevnt som ordførere og forsvinner momentant fra hjemstedet sitt. (01.01.1941)

Det blir målt nærmere 30 kuldegrader i Oslo-området, og de som håpet på en mild vinter på grunn av brenselssituasjonen blir skuffet. Det har vært sprengkulde siden julaften. Dette blir den første av tre kalde vintre på rad. Mange sliter med å skaffe brensel, tilførsel av varer stopper opp og det er en fysisk påkjenning å stå i kø i kulden. Mange eldre blir sittende hjemme, inntullet i alt de har av klesplagg, men de fryser likevel. (01.01.1941)