NS’ rikspoliti griper inn overfor de ansatte på politikammeret i Kristiansand, men 67 av 70 nekter fortsatt å tilbakekalle sin protestoppsigelse. Politimester Rynning-Tønnesen blir arrestert og senere sendt til Tyskland. (01.01.1941)