I Bodø har innbyggertallet sunket fra 6 283 til 3 576 etter bombingen i mai. 718 beboelseshus har blitt til 338. Bodø blir også en av byene som får tilsendt mange svenskehus. (01.01.1941)