Terboven gir ordre om å opprette et tysk teater i Oslo: Deutsches Theater. Teateret opprettes som et ledd i arbeidet med å «vinne det norske folk» for Hitler. (01.01.1941)