Etter terrorbombingen av engelske byer har Rubin Langmo, mannen bak den første sabotasjeaksjonen på norsk jord i juni 1940, blitt sendt til Shetland som assistent for major Mitchell. Han skal også hjelpe den norske konsulen i Lerwick med nordmenn som kommer over til øygruppa. Mitchell har ansvaret for fiskebåtene som skal over til Norge, mens Rubin skal sørge for utstyr og proviantering. Våpen og sprengstoff skaffes gjennom det militære, matvarer fra lokale butikker. Rubin lengter tilbake til London, men blir godt ivaretatt på Shetland:

(07.01.1941)