1. januar innebærer at den siste rest av demokrati forsvinner i det tysk-okkuperte Norge. Det er slutt på det folkevalgte kommunale selvstyret, og det NS-styrte departementet utnevner nye ordførere og varaordførere. De ulike fylkesmenn oppnevner et råd av formenn i samråd med NS og nyutnevnte ordførere. Noen nekter å bli oppnevnt som ordførere og forsvinner momentant fra hjemstedet sitt. (01.01.1941)