Tyskerne igangsetter overgang fra Utrykningspolitiet til Statspolitiet (Stapo). Styrken skal være et væpnet politisk politi, som settes inn mot politiske forbrytelser, flyktninger, spionasje, sabotasje og væpnet motstand. (01.01.1941)