Forsvarsdepartementets etterretningskontor blir opprettet i London. I samarbeid med Secret Service skal det lede virksomheten hemmelige agenter driver i Norge. (01.01.1941)