Eksilregjeringens vedtak om tvungen verneplikt blant nordmenn på britisk område iverksettes. (01.01.1941)