Biskop Berggrav er invitert til middag hos Terboven på Skaugum. Himmler er æresgjest, og Berggrav beskriver Himmler slik:

(29.01.1941)

Biskopene Berggrav, Støren og Maroni tropper opp hos statsråd Skancke for å kreve svar på brevet de sendte 15. januar. Skancke sier han har kommet til at det ikke er nødvendig med noe svar. Statsråden lover imidlertid å se på brevet på nytt og eventuelt sende et svar. (29.01.1941)