Vest for Irland blir M/S Austvard angrepet av et tysk fly med bomber og mitraljøser. Åtte mann kommer seg i en livbåt som sleper to flåter med ti mann. Livbåten drar etter hvert alene for å hente hjelp, og den når land med fem levende og tre døde. Flåtene blir ikke funnet igjen. Totalt omkommer kapteinen, 16 nordmenn og fem utenlandske sjøfolk. (30.01.1941)

Det foregår mye tyverier av rasjonerte varer. En sjåfør som har stjålet fem tonn sukker og kjørt det inn på et lager på kaia i Oslo blir arrestert. En tyveribande som har stjålet konfeksjon og tekstilvarer for 14 000 kroner er også pågrepet. Forretninger opplever også å bli frastjålet varer. Det advares mot å kjøpe rasjonerte varer som man vet er tyvegods. (30.01.1941)