NS sender ut kunngjøring om at hilsen med oppstrakt høyre hånd og ordene «heil og sæl» allerede er tatt i bruk av politiet, departementene og funksjonærer, og oppmuntrer andre til å benytte samme hilsen. Plakater om dette blir satt opp i alle offentlige bygg over hele landet. NS påpeker at alle offentlige skrivelser også skal undertegnes med «Heil og sæl». Fylkesmann Christensen i Oslo sender imidlertid ut et rundskriv hvor han meddeler at departementet ikke har truffet en slik bestemmelse: «Det står kommunene fritt å bruke den form for hilsen de selv måtte ønske, eventuelt å unnlate enhver hilsen, slik som vanlig hittil i offentlig korrespondanse». (08.01.1941)