12 britiske krigsskip forlater sine havner for å seile til norskekysten. Den britiske regjeringen har godkjent planen for minelegging utenfor kysten (Operasjon Wilfred), men forsinkelser gjør at den ikke kommer til å bli iverksatt før 8. april. Frankrike og Storbritannia sender en note til den norske regjering hvor de presiserer at de har rett til å nekte tyskerne tilgang til norske ressurser og at de vil hindre at Tyskland utnytter norsk nøytralitet. (05.04.1940)

(Bildet: HMS Renown er ett av skipene fra Royal Navy på vei mot norskekysten)