DS Torungen av Arendal torpederes og senkes av den tyske ubåten U-96 på reise fra Halifax til Charleston. Ni dager etter blir en vannfylt livbåt med en livløs førstemaskinist funnet. Resten av besetningen på 19 personer er borte. (22.02.1942)

MS Sama av Oslo torpederes og senkes av den tyske ubåten U-155 utenfor New Foundland, på reise fra St. John i konvoi. 19 personer omkommer. (22.02.1942)

De tyske krysserne Admiral Scheer og Prinz Eugen, samt fem destroyere, seilte fra Kiel-kanalen i går og har ankommet Bergen. De ble oppdaget av rekognoseringsfly fra Royal Air Force i Nordsjøen, men flyene ble skutt ned av tyske jagere. 17 fly fra hangarskipet HMS Victorious sendes mot Bergen, men de lykkes ikke i å angripe skipene. Tre av flyene skytes ned, mens resten gjør vendereis. De tyske skipene går videre mot Trondheim uten at RAF lykkes i å finne dem igjen. (22.02.1942)

I Ålesund slår Gestapo til mot englandsfarten og arresterer i alt 52 personer. 22 av disse kommer til å dø i fangenskap. Dette skjer etter at en eksportorganisasjon er infiltrert av Rinnanbanden. Blant annet blir MB Viggo, med 29 flyktninger om bord, tatt. Båten skulle levere flyktningene til en annen båt ved Valderøya, men på grunn av forsinkelser kom Viggo for sent, og den andre båten var da gått. To av Rinnans agenter, som hadde gitt seg ut for å være flyktninger, er om bord, og disse klarer å få gitt Rinnan beskjed. Like etter slår tyskerne til. Atten av de som er om bord blir senere henrettet. (22.02.1942)

Fru Haldis Negard Østbye taler til fullt hus i Klingenberg kino i Oslo: “Jødeproblemet er nøkkelen til verdensproblemet […] Norge huser 8-10 000 jøder.” (21.02.1942)

MT Egda av Bergen blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-107. Torpedoen treffer babord side, men Egda berger seg inn til Halifax og videre til reparasjon i New York. (21.02.1942)

MT Kongsgaard av Stavanger blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-564, vest av Curacao på reise fra Venezuela til Curacao. 37 av 46 personer omkommer. (21.02.1942)

“Spark barna!” oppfordres det i Aftenposten, i en annonse for en barnepulk man dytter foran seg som en vanlig spark. (21.02.1942)

En fabrikk i Oslo-området har produsert sengetøy av papir og venter på Prisnemndas godkjennelse av priser. Papirgardiner er allerede i handelen, er populære og koster 2 kroner per sett. (21.02.1942)

Prins Harald fyller 5 år. Her er prinsesse Ragnhild i speideruniform, Harald med stor bløtkake. Bak er kronprinsesse Märtha og kronprins Olav. Videre to uidentifiserte speidere i uniform. (21.02.1942)

Osvald-gruppa utfører et likvidasjonsforsøk på Einar Dønnum. De prøver å sprenge huset hans i Vollsveien 45 på Jar. En bombe blir rigget med snorutløser til hageporten. Denne blir utløst, men Dønnum selv er ikke til stede og ingen blir skadet i eksplosjonen. Dønnum opptrer både som Stapo-mann og provokatør i bestrebelsene på å rulle opp den norske motstandsbevegelsen. Han blir etter hvert involvert i en rekke bestialske saker der norske motstandsfolk blir torturert og mishandlet. (21.02.1942)

Politidepartementet meddeler: “Foranlediget av at nordmenn under fiendtlige strandhugg folkerettsstridig er blitt bortført til utlandet, er Politidepartementet bemyndiget til å foreta sikring av det tidobbelte antall personer blant dem som vitterlig sympatiserer med fienden”. (20.02.1942)

I alt 12 000 av landets 14 000 lærere har undertegnet erklæringen der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom som Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til. (20.02.1942)

Regjeringen vedtar 22 lover og et par forordninger, blant annet “Lov om utpantingsrett for bøter som ilegges befolkningen i et distrikt”. (20.02.1942)

Etter gårsdagens avsetting av domprost Arne Fjellbu, innkaller biskop Berggrav landets øvrige biskoper øyeblikkelig til et møte i Oslo. (20.02.1942)

Quisling trer for første gang fram for mediene samlet. Det skjer på en felles pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo, etter hjemkomsten fra Berlin. Under pressekonferansen opplyser han om en sterkt stigende tilslutning til NS og bebuder samtidig en mulig avgrensning av denne tilstrømningen. (19.02.1942)

Landets praktiserende jurister får sitt “samband” ved loven om Norges Advokatforbund. Høysterettsdommer Selmer er oppnevnt som landsleder. En aksjonskomité forbereder en protest på vegne av juristene. Man følger lærernes eksempel. (19.02.1942)

Domprost Arne Fjellbu i Trondheim blir avsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet. Som domprost utnevnes en ny NS-prest fra Nord-Norge. Etter at politiet hadde hindret folk fra å komme inn i Nidarosdomen til Fjellbus gudstjeneste 1. februar, har både biskop og domprost protestert i skarpe ordelag. Fjellbu hevder at den spesielt tillyste gudstjenesten kl. 11 hadde “en ekstraordinær karakter”, med blant annet Hirden i sluttede formasjoner. Fjellbu mener at menigheten ikke kunne berøves sin gudstjeneste i sin kirke, og kunne dermed ikke erklære seg skyldig i noen form for politisk demonstrasjon. Han blir dermed avsatt. (19.02.1942)

I Woodhaven er det stor glede: Catalina RW 824 ankommer med kapteinløytnant Jørgensen ved spakene. Endelig har man fått en norsk sjøflystasjon, selv om den foreløpig bare kan mønstre ett fly. (18.02.1942)

Quisling har blitt møtt av en æresbataljon på Fornebu etter sitt besøk hos Hitler i Berlin. Etter møtet tror Quisling feilaktig at han skal få en større politisk rolle i Norge. Goebbels beskriver Quisling som naiv. (18.02.1942)