General Carl Gustav Fleischer, som hadde ansvaret for de norske styrkene under slaget om Narvik og i etterkant har vært sjef for hærens overkommando, blir beordret til militærattaché og sjef for den norske militærmisjonen i Washington D.C. Dette opplever han som en klar ydmykelse, da det vanligvis er offiserer med rang major eller oberstløytnant som innehar en slik stilling. (01.12.1942)

To av sjømennene fra DS Kong Harald, Jon Mikkelsen og Kåre Hauge, blir arrestert i Innherredsveien 125 i Trondheim. Dette er første gang medlemmer av Sonderabteilung Lola er direkte involvert i arrestasjoner. (01.12.1942)

Finn Koren, som gjentatte ganger har informert eksilregjeringen om jødeutryddelsene, tar etter instruks fra London kontakt med det internasjonale Røde Kors som blir bedt om å bruke sin innflytelse til fordel for de deporterte norske jødene. Røde Kors’ fremstøt fører imidlertid ikke frem. (01.12.1942)

Den norske eksilregjeringen i London får beskjed om at de norske jødene er deportert. De har tidligere fått tilsendt flere rapporter om massemord av jøder, blant annet fra den norske legasjonen i Bern og fra World Jewish Congress. (01.12.1942)

Kommandanten i Auschwitz kvitterer for overtakelsen av 532 jøder fra Norge. DS Donau har i løpet av de siste dagene blitt liggende en stund utenfor mørklagte København i dårlig vær. Nå har skipet imidlertid kommet frem til Stettin, og de deporterte fraktes til Auschwitz med tog. De får hverken mat eller vann underveis. 186 arbeidsføre menn blir skilt ut, mens 116 arbeidsuføre menn, 188 kvinner og 42 barn blir drept rett etter ankomst. Kun ni av de arbeidsføre mennene overlever. (01.12.1942) (Foto: Festningsverk.no, etter avtale)

Fra i dag rasjoneres bussreiser. All trafikk med dieseldrevne busser er stanset. Reisende inndeles i grupper basert på individuell prøving og må skaffe seg et reisebevis som redegjør for hvorfor vedkommende må ta buss. I byene er det bare noen få busser og trikker som går. (01.12.1942)

Malvin Amdal arresteres for sin tilknytning til den illegale avisen Patrioten. I tillegg anklages han for spionasje. Han sendes først til Grini, deretter til NN-leiren Natzweiler. (29.11.1942)

Australske HMAS Adelaide avholder søndagsgudstjeneste på dekk for frigitte norske krigsfanger fra blant andre MS Ramses, DS Aust og MS Kattegat. (29.11.1942)

Langs store deler av norskekysten oppretter de tyske militærmyndighetene sperresoner hvor all ferdsel er forbudt om natten. Dette går blant annet sterkt ut over fiskeflåten. (28.11.1942)

To norske motortorpedobåter fra Shetland har kommet sigende inn ved Rolvsnes. Det er MTB 626 og MTB 631 som ser etter egnet skjulested. Kjentmann Mons Klubben viser vei, og de legger seg i skjul ved siden av Hisøy. De er på rekognoseringstokt for å senke og lamme tysk båttrafikk. Båtene blir kamuflert, og de setter ut tre vaktposter på forskjellige steder på land. De finner imidlertid ingen passende mål, men blir liggende i noen dager på grunn av dårlig vær. Mens de ligger der, får en av dem en idé om å ta med et juletre til å ha i messa på Shetland. En annen får også en idé om å hente to trær, slik at de kan sende det andre til kong Haakon i London. Dette vekker stort engasjement; først finner de ikke et tre som er fint nok for kongen, men til slutt finner de et feilfritt tre som de tar med seg. Treet blir sendt til London og blir veldig godt mottatt. (27.11.1942)

En konstabel skriver i vaktjournalen for Stapo i Bergen: “Fangene avlevert Oslo. Alt vell. Johansen.” Med dette mener han at arrestasjonene av jødene i Bergensområdet har gått etter planen. (27.11.1942)

De 72 jødene som på ordre fra Gerhard Flesch ble sendt fra Trøndelag til Oslo med tog, har ankommet Oslo østbanestasjon etter at DS Donau og MS Monte Rosa har seilt. Disse jødene blir dermed overført til Bredtvet leir. I alt 196 jøder kommer til å sitte internert på Bredtvet frem til ny deportasjon i februar. (27.11.1942)

World Jewish Congress har sendt et brev til utenriksminister Trygve Lie i London og ber om at radiosendingene fra London skal inneholde appeller til Norge om å redde jødene. Lie avslår dette et par dager senere: “Slike appeller er ikke nødvendige for å oppildne befolkningen til å gjøre sin humane plikt mot jødene i Norge.” Brevet fra World Jewish Congress inneholder også beskrivelser av forfølgelsene i de enkelte okkuperte områdene. (27.11.1942)

Skolene får beskjed om at de kan ta juleferie fra 30. november. Årsaken er bekymring for knappe brenselsforråd. (27.11.1942)

Når DS Donau har forlatt Oslo havn, assisterer to jødiske fanger Berthold Epstein med å føre fullstendige lister over alle om bord. (26.11.1942)

Statspolitimannen Stian Bech, som har ansvar for å følge opp jøder som ikke har overholdt meldeplikten, går systematisk gjennom leilighetene til jødiske personer som NS-myndighetene savner. Bech og hans team søker også igjennom sykehus og andre institusjoner etter skjulte jøder. Han finner raskt ut at sykehusansatte saboterer jakten hans: For eksempel finner han ingen jødiske navn etter å ha forlangt pasientkartotekene ved Ullevål sykehus utlevert. Bech klarer å få tak i minst 11 jøder fra sykehusene innen utgangen av måneden, men 38 jødiske menn unnslipper samtidig gjennomsøkingen av sykehusene. (26.11.1942)

Etter dagens deportasjoner av jøder, fortsetter jakten på norske jøder i flere uker fremover. Jakten ledes av Wilhelm Wagner. (26.11.1942)

26 jøder til utskipes fra Oslo samme dag som DS Donau forlater havnen. De blir fraktet med MS Monte Rosa og ender i Auschwitz. Kun to av disse jødene overlever krigen. (26.11.1942)