29 år gamle Knut Nilsen blir arrestert i sin frukt- og tobakksforretning i Teatergata 16 i Oslo. Han skal ha latt mange hjemmefrontfolk drive med mangslungen illegal virksomhet på adressen. Han vil ikke røpe noe, så under forhør av Gestapo begår han selvmord ved å kaste seg ut av et vindu i fjerde etasje i Victoria terrasse. Med dette redder han trolig mange liv. (09.07.1943)