Den Midlertidige Kirkeledelse sender et brev til ministerpresident Quisling. I brevet protesteres det skarpt mot arbeidsmobiliseringen. Brevet sendes samtidig til alle prester i Norge, “til personlig orientering”. Noen av prestene leser opp teksten i kirkene, mens andre sprer den videre, blant annet til dem som er registrert til arbeidsinnsats og venter på innkalling. Protesten er signert av Ole Hallesby og Ludvig Hope, som begge blir arrestert og fengslet på Grini. (08.05.1943)