Styremedlemmer i Norges Bondelag sender appell til landets medlemmer og ber dem øke matproduksjonen i henhold til Administrasjonsrådets ønsker. (17.04.1940)

Grytidlig i dag prøvde Kongen og regjeringen å reise nordover mot Dombås og Åndalsnes. Rett før kl. 10:00 ga de opp å komme seg oppover dalen, fordi det er tyskere i nærheten. Tyske tropper er også på vei nordover ved Lillehammer og Otta er truet. General Otto Ruge ber dem om å heller reise til middelaldergården Sandbu i Vågå, så da gjør de det. Kongen og regjeringen ankommer det praktfulle middelaldertunet litt etter kl. 15:00. Statsminister Nygaardsvold skriver: “Sandbu var et stille og vakkert sted. Det eneste som kunne innvendes var at den lå øverst i lia. Så bratte bakker har jeg knapt gått før i mitt liv”. (17.04.1940)

Tyske tropper har tatt seg frem fra Narvik til svenskegrensen og har nå kontroll på jernbanen mellom Kiruna og Narvik. (16.04.1940)

Tyskerne rekvirerer flere og flere bygninger i Oslo, blant andre Tåsen skole og Akershus landsfengsel. (16.04.1940)

Biskop Eivind Berggrav holder radiotale. Han advarer mot væpnet kamp fra sivile, noe som kan føre til represalier. Berggrav blir senere sterkt kritisert for dette, blant annet av utenriksminister Koht. (16.04.1940)

Undervisning i Oslo-skoler er igang igjen, men mange elever møter ikke opp. Det planlegges å gjennomføre eksamener på Universitetet. Bergen-skolene er fortsatt stengt. (16.04.1940)

Hegra festning i Stjørdal: En forsvarslinje ved Hegra bru er drevet tilbake etter tyskernes første angrep mot festningen. Neste forsvarslinje holder foreløpig tyskerne tilbake. Festningen forsvares av omtrent 280 norske soldater og én kvinne. (16.04.1940)

En norsk styrke som flyktet fra Narvik og opp i fjellene 9. april blir nedkjempet av tyske bergjegere på Bjørnfjell. Seks norske soldater blir drept, 45 blir tatt til fange og de fleste av den øvrige styrken blir internert i Sverige. (16.04.1940)

Hønefoss og Kongsberg er tatt ved aksjoner som utgikk fra Oslo. På Kongsberg er krutt- og våpenfabrikken besatt av de tyske troppene. (16.04.1940)

Namsos: Briter forbereder operasjon for å gjenvinne Trondheim med kombinerte land- og sjøstyrker. De mangler imidlertid utstyr, artilleri, våpen og ski for å ta seg frem. (16.04.1940)

Otta: En uke er gått siden invasjonen. “Opp klokken 06, frokost 07, klar til avreise. Fortsatt ingen klarmelding for veien nordover”, skriver kronprins Olavs adjutant Østgaard. Kongen med følge reiser ikke i dag. Dagen går med til å legge planer. (16.04.1940)

Sendemannen Curt Bräuer har ikke lenger Hitlers tillit, da det viser seg at det nyopprettede administrasjonsrådet ikke kommer til å fungere som en regjering, som Hitler ville. Bräuer blir senere sendt til østfronten og kommer i sovjetisk fangenskap. (16.04.1940)

Et kompani finlandsfrivillige, med den svenske kaptein Gøsta Benckert som sjef, har fått oppdraget med å sinke tyskernes fremrykning mot Kongsvinger. Broen over Glomma blir forsøkt sprengt. Klokken 11:00 blir tyskere observert fem kilometer sør for stillingene. Med støtte av en kanon fra Kongsvinger festning klarer man lenge å holde den tallmessige overlegne tyske styrken på avstand. Sprengningen av broen er imidlertid ikke effektiv. Tyskerne tar seg over elva. Etter seks timers kamp er tilbaketrekning over åsen i dypsnøen eneste utvei for nordmennene. Max Manus deltar også i kampene. (16.04.1940)

Det er pengekaos. Mangel på kontanter gjør at det trykkes opp nødpenger i noen byer, og på enkelte steder er opptil flere forskjellige pengesorter i omløp på én gang. Tyskere betaler med riksmark, noe som ikke er spesielt populært blant kjøpmenn og publikum. (16.04.1940)

Klokken 11 undertegnet oberstløytnant Wachsmuth kapitulasjonsavtale på hotell Dølen på Evje. Avtalen er en personlig triumf for Wachsmuth; en betydelig større norsk avdeling overgir seg uten kamp. Bragden får stor omtale i den tyske propagandaen. (15.04.1940)

Molde er bombet. Klokken 10:40 falt den første bomben over Molde by. Sju bomber ble kastet ned i løpet av formiddagen. I de neste dagene kommer flyalarmen til å gå flere ganger. (15.04.1940)

Britiske tropper har landet i Namsos for å ta seg sørover mot Trondheim. Britiske tropper har også gått i land i Lofoten for fremrykning mot Narvik. (15.04.1940)