Tyskerne rekvirerer flere og flere bygninger i Oslo, blant andre Tåsen skole og Akershus landsfengsel. (16.04.1940)